Bokslut & rapporter

Orolig för bokslutet?

Oavsett företagsform ska ett bokslut, som underlag för deklarationen, upprättas varje år. För aktiebolag gäller även att årsredovisningen skall sändas in till bolagsverket. Dessutom skall en revisionsberättelse lämnas tillsammans med redovisningshandlinagrna för de aktiebolag som har kvar sin revisor.

 

Hjälp med bokslut och revisionsberättelse

Vi hjälper till med allt som behövs i samband med bokslut, revisionsberättelse och andra rapporter. Vi ser till att det blir riktigt gjort och sköter kontakter med revisorer om det skulle krävas.

 

Fortlöpande kontroll och bra styrmedel

Många företag upprättar även delårsbokslut för ökad kontroll och analys  av lönsamheten. Det ger ett bra underlag för vidare beslut. 

 

Ordentlig hantering av bokslut och andra rapporter ger:

 

  • Riktigt underlag för deklarationer och skatter
  • Bra kontroll över lönsamhet och likviditet
  • Bra underlag för beslut inför framtiden

 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till. 

BEHÖVER NI HJÄLP MED BOKFÖRINGEN I GÖTEBORG?

Klicka för att kontakta oss så kan vi berätta mer!