Bokföring & redovisning

Bokföring, redovisning, bokslut och årsredovisningar

Med vår hjälp blir allt som har med bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, deklaration av skatter och avgifter professionellt skött. Allt görs på rätt sätt och i rätt tid. "vi jobbar enligt REKO"

 

Bokföring är vår passion

Vi behärskar alla aktuella redovisningsprinciper samt alla lagar och regler på området. Detta är kärnan i vår dagliga verksamhet. Det borgar för att redovisningen ger en bra grund till verksamhetens styrning samt att alla deklarationer, skatter och avgifter sköts på rätt sätt.

 

Råd & stöd för enkelhet

Vill ni hellre sköta det själva, kan vi fungera som support och ge stöd och råd, så att det går så enkelt smidigt som möjligt. Se även under fliken Rådgivning.

 

Effektiv och korrekt redovisning ger fördelar:

 

  • Säkrar att lagar, regler och god redovisningssed uppfylls.
  • Ger en stadig grund för analyser och styrning av verksamheten.
  • Ökar lönsamheten genom att frigöra tid. 

Ta kontakt med oss, ring eller skicka e-post, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till

BEHÖVER NI HJÄLP MED BOKFÖRINGEN I GÖTEBORG?

Klicka för att kontakta oss så kan vi berätta mer!