XML fel: XML document must have a top level element. Bokföring & redovisning - professionell hjälp med bokföring, redovisning och rapporter. MIAB Bokföring

Bokföring & redovisning

 

Bokföring, redovisning, bokslut och årsredovisningar

Med vår hjälp blir allt som har med bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, deklaration av skatter och avgifter professionellt skött. Allt görs på rätt sätt och i rätt tid. "vi jobbar enligt REKO"

 

Bokföring är vår passion

Vi behärskar alla aktuella redovisningsprinciper samt alla lagar och regler på området. Detta är kärnan i vår dagliga verksamhet. Det borgar för att redovisningen ger en bra grund till verksamhetens styrning samt att alla deklarationer, skatter och avgifter sköts på rätt sätt.

 

Råd & stöd för enkelhet

Vill ni hellre sköta det själva, kan vi fungera som support och ge stöd och råd, så att det går så enkelt smidigt som möjligt. Se även under fliken Rådgivning.

 

Effektiv och korrekt redovisning ger fördelar:

 • Säkrar att lagar, regler och god redovisningssed uppfylls.
 • Ger en stadig grund för analyser och styrning av verksamheten.
 • Ökar lönsamheten genom att frigöra tid. 

 

Ta kontakt med oss, ring eller skicka e-post, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

 

Bild: far.jpg

 

Branschnyheter

  Nyheter från SRF

  Newbody klassförsäljning

  Oändliga möjligheter när ni ska tjäna pengar till klassen och resa iväg

  Wåhlins advokatbyrå

  Vi på Wåhlins advokatbyrå anlitas för alla former av kommersiell tvistlösning

  MIAB Bokföring

  Vi kan sköta din löneadministration, personalfrågor och övriga rutiner